CHRISTER HERMANSSON - FÖRFATTARE


Jag har skrivit flera böcker i olika genrer. Som författare försöker jag fiktivt skildra världen på mitt eget hermanssonska sätt. Verkförteckning på Wikipedia

Några sånger till böckerna finns på youtube

I mars 2017 publiceras min femtonde bok AVANTI! - en roman om New Public Management

Ett utdrag ur AVANTI! publicerades i Tidningen Kulturen 161217

Ett annat utdrag ur romanen i Dagens Samhälle 161223.

Samtal om AVANTI! och NPM på ABF-Huset, Stockholm 4 april 2017.

Samtal om AVANTI! på Stockholms stadsbibliotek 12 april 2017. 

AVANTI! är kanske den första romanen någonsin om NPM (New Public Management).

I en mindre kommun får utvecklingsdirektören Leonard och kollegerna Emma, HR-specialist, ekonomen Aniela och safetycontrollern Niklas uppdraget att leda förändringsarbetet. Med hjälp av NPM, en politiskt kontroversiell och marknadsbaserad reformideologi, ska allt bli bättre för alla... Men det blir inte riktigt så. 

Romanen AVANTI! är en absurd satir om vad New Public Management gör med människor i arbetslivet.