CHRISTER HERMANSSON - FÖRFATTARE


Jag har skrivit flera böcker i olika genrer. Som författare försöker jag fiktivt skildra världen på mitt eget hermanssonska sätt. Verkförteckning på Wikipedia

Några sånger till böckerna finns på youtube

I april 2017 publiceras  AVANTI! - en roman om New Public Management

"Denna mycket lyckade satir över kommunal byråkrati och sönderfall är Christer Hermanssons femtonde bok, en av flera om det absurda arbetet inom våra kommuner, denna gång om det som kallas New Public Management."

Bibliotekstjänst

"Äntligen är den här! Den första romanen om New Public Management. Det låter kanske inte så upphetsande, men det är oavbrutet roligt. Författare är Christer Hermansson, bibliotekarie och kulturchef i Strängnäs, och en av vår tids mest framstående satiriker."

Flamman

"Christer Hermansson är inte bara författare utan också kulturchef i Strängnäs kommun. Det kan förklara att hans nya roman Avanti! om en utvecklingsdirektör och en kommun i sönderfall inte bara är en absurd och rolig utan också en mycket initierad skildring av kommunalt förändringsarbete."

Tidningen Vision

AVANTI! är kanske den första romanen någonsin om NPM (New Public Management).

I en mindre kommun får utvecklingsdirektören Leonard Lundberg och kollegerna Emma, HR-specialist, ekonomen Aniela och safetycontrollern Niklas uppdraget att leda förändringsarbetet. Med hjälp av NPM, en politiskt kontroversiell och marknadsbaserad reformideologi, ska allt bli bättre för alla... Men det blir inte riktigt så. 

Romanen AVANTI! är en satir om vad New Public Management gör med människor i arbetslivet.