Christer Hermansson - författare


Jag har skrivit flera böcker:

Som författare försöker jag fiktivt skildra världen på mitt eget hermanssonska sätt. 

Några sånger till böckerna finns på youtube.

I mars 2017 publiceras AVANTI! - en roman om New Public Management

Ett utdrag ur AVANTI! publicerades i Tidningen Kulturen 161217

Ett annat utdrag ur romanen i Dagens Samhälle 161223.

Medverkan på Umeå litteraturfest 17 mars 2017.

AVANTI! är kanske den första romanen någonsin om NPM (New Public Management).

I en mindre kommun får utvecklingsdirektören Leonard och kollegerna Emma, HR-specialist, ekonomen Aniela och safetycontrollern Niklas uppdraget att leda förändringsarbetet.


Med hjälp av NPM, en politiskt kontroversiell och marknadsbaserad reformideologi, ska allt bli bättre för alla i kommunen. Men alla är inte lika positiva till en ny målstyrningsmodell, målstyrningstavlor och ännu mer administration och dokumentation. Litar inte kommunledningen på de professionella välfärdsarbetarnas kompetens och kunnande?


Romanen AVANTI! är en absurd satir om vad New Public Management gör med människor i arbetslivet.