CHRISTER HERMANSSON - FÖRFATTARE

Jag har skrivit flera böcker i olika genrer. Som författare försöker jag fiktivt skildra världen på mitt eget hermanssonska sätt. Verkförteckning på Wikipedia.

Några sånger till böckerna finns på youtube.

*

I oktober 2018 publiceras Cilliman i Florens  (omslag och formgivning: Jens Andersson). En fristående uppföljare till kortromanen Cilliman som publicerades 1994.

Pressröster om Cilliman i Florens:

Boken är indelad i fem huvudkapitel, vilka sträcker sig från ungdomsåren till senare tid, därutöver berörs Cillimans relation till konsten, vistelsen i Berlin och Spanien. Varje avsnitt är rubriksatt och texten kan vara från några rader till en dryg sida. Här finns en lätt absurd konkretism kryddad med ett slags torr humor: "Det är bara livet, insåg han full av temporär olycka." En annorlunda bok som fyndigt gestaltar tillvaron genom att fokusera på tankfulla tillkortakommanden, händelser och oväntade betydelser alldeles vid sidan om det alldagliga.

Bibliotekstjänst 181017

*

I korta, ibland nästan aforismliknande, kapitel görs nedslag i olika tider i Cillimans liv, i platser han besökt, vid människor han mött. De senare flimrar dock bara förbi. För en självupptagen man med lika förvrängd självbild som verklighetsuppfattning är något annat knappast möjligt. Fnissande njuter jag av språket där tjusiga ord döljer grava truismer och haltande liknelser som "en nyfiken blommas öppenhet" gestaltar Cillimans (högst måttliga) själsdjup.

Det hela är helt enkelt väldigt roligt, men inte bara det. Bortom komiken skymtar kritik mot ett samhälle där lite för många tar sig själva på dödligt allvar och låtsas besitta talanger som egentligen inte är stort mycket större än Cillimans.

Jag har sagt det förr men jag gör ungefär som Cilliman, döljer det diskret genom att bara nämna det: Hermansson är en av Sveriges allra roligaste författare.

Fredrik Borneskans, Eskilstuna-Kuriren 181016

*

Rafflande läsning, med andra ord, för alla som skyr den självhögtidliga tendensen att insistera på omedelbar mening. Personerna i Hermanssons vid det här laget sexton böcker är samtliga ättlingar till de som förknippas med absurdismen. Herr Plume hos Henri Michaux. De lakoniska luffarna hos Beckett. Mest absurd av dem alla är Cilliman. ”Cilliman uppfattas för det mesta som dilettantisk, konstant instabil och rejält opålitlig. Därom verkar faktiskt alla vara överens.”


”Cilliman i Florens” väger lätt på en våg, men innehåller en sorts omvända visdomsord jag tror att jag kommer att återvända till många gånger. Kanske är det inte så omvänt. För det kan kännas ganska besinnande att sätta värde på att skala potatis eller vara glad över att ha ett tak att sjunga under när det regnar.

Niklas Qvarnström, Sydsvenskan 181106
*

Vill du boka mig via Författarcentrum?