Christer Hermansson - författare


Jag har skrivit flera böcker:

Som författare försöker jag fiktivt skildra världen på mitt eget hermanssonska sätt. 

Några sånger till böckerna finns på youtube.