CHRISTER HERMANSSON - FÖRFATTARE


Jag har skrivit flera böcker i olika genrer. Som författare försöker jag fiktivt skildra världen på mitt eget hermanssonska sätt. Verkförteckning på Wikipedia

Några sånger till böckerna finns på youtube

Våren 2017 publiceras  AVANTI! - en roman om New Public Management

Denna mycket lyckade satir över kommunal byråkrati och sönderfall är Christer Hermanssons femtonde bok, en av flera om det absurda arbetet inom våra kommuner, denna gång om det som kallas "New Public Management". Tiden går åt till utvecklingssamtal, marknadsbaserad reformideologi, målstyrningsmodeller, administration, utvärdering och dokumentation. Medarbetarnas kompetens kommer i sista rummet. Chefer, sektionschefer och mellanchefer saknar förtroende för de anställda. Som kulturchef och biblioteksdebattör kan Christer Hermansson förmodas sitta på insiderinformation. I centrum för romanen står utvecklingsdirektören Leonard Lundberg, även kallad Mussolini på grund av sitt utseende. All makt samlas hos honom och medarbetarna styrs med järnhand uppifrån; inget handlingsutrymme ges åt personalen. Målstyrningstavlor klistras upp och förbättringar prickas av: en papperskorg flyttas någon meter, nästa gång flyttas den tillbaka. Managementflosklerna står som spön i backen. Nyttig samhällsinformation att skölja ner med ättika. Helhetsbetyg: 5. (högsta betyg)

Bibliotekstjänst

Christer Hermansson är förmodligen ett namn många redan känner till. Han är inte bara kulturchef i Strängnäs, debattör och före detta bibliotekarie utan dessutom en av Sveriges roligaste författare. Med titlar som ”Ich bin ein Bibliothekar!” och ”Det är väl inget jävla bibliotek heller!” har vi fått lära känna den veritabla biblioteksmannen Oliver C. Johansson. Denna märkliga men älskvärda vin- och operaälskande herre tycktes, till min sorg, gå i graven i Hermanssons förra bok som debatterade folkbiblioteken. Men även om han inte finns med i den nya ”Avanti!" är det lätt att känna igen Hermanssons absurda, komiska och faktiskt högst tänkvärda litterära universum.

Eskilstuna-Kuriren

Äntligen är den här! Den första romanen om New Public Management. Det låter kanske inte så upphetsande, men det är oavbrutet roligt. Författare är Christer Hermansson, bibliotekarie och kulturchef i Strängnäs, och en av vår tids mest framstående satiriker.

Flamman

Christer Hermansson är inte bara författare utan också kulturchef i Strängnäs kommun. Det kan förklara att hans nya roman Avanti! om en utvecklingsdirektör och en kommun i sönderfall inte bara är en absurd och rolig utan också en mycket initierad skildring av kommunalt förändringsarbete.

Tidningen Vision


AVANTI! är kanske den första romanen någonsin om NPM (New Public Management)

Romanen AVANTI! är en satir om vad New Public Management gör med människor i arbetslivet.